Kasispea Külaselts registreeriti 21.04.2014.

Külaseltsi eesmärgiks on Kasispea külas ühistegevuse kaudu küla elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, külaelu arendamine, küla füüsilise ja sotsiaalse infrastruktuuri arendamine, küla elukeskkonna kvaliteedi parendamine, külakogukonna ühtekuuluvustunde ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, ajaloolis-kultuurilise, maastiku ja loodusliku pärandi säilitamine.

Kasispea külaseltsil on hetkel 12 liiget. Külaseltsil on 3 juhatuse liiget - Martin Piispea, Marika Žmenja ja Andres Voorand, juhatuse esimees on Martin.

Kasispea Külaseltsi põhikirjaga saad tutvuda SIIN.