PRIA 17.mai 2017. a otsusega  eraldati Kasispea Külasletsile  LEADER programmi raames toetust projekti "Õppereisid Lapimaale ja Setumaale"  läbiviimiseks 6999.75 euro suuruses summas. Kogu projekti maksumus on 8371 eurot. Projekti läbiviimise aeg on 07.2017-06.2019. Projekti viiakse läbi koostöös Pärispea Seltsimajaga.

Projekti eesmärgiks on  uute teadmiste ja kogemuste omandamine ning parimate praktikatega tutvumine kogukonna poolt seltsimajade majandamise ja neile lisaväärtuse loomise ja piirkonna võimaluste ärakasutamise osas, et saadud teadmisi ja omandatud kogemusi kasutada kaupade ja teenuste pakkumiseks ning ettevõtluse soodustamiseks Kasispea ja Pärispea külas ning kogu Pärispea poolsaarel.

Projekti käigus toimuvad õppereisid Lapimaale ja Setumaale, kaks seminari - turismi- ja kohaturundusalane, üks õpituba kohaliku pärimuskultuuriga tutvumiseks ja käsitööoskuste lihvimiseks. Samuti viiakse läbi küsitlus Pärispea poolsaare elanike seas, et saada ideid ja ettepanekuid külade koostööks ja koopereerumiseks, toodete ja teenuste pakkumiseks, piirkonna turundamiseks. Projekti võtab kokku ajurünnak, kus eelnevate tegevuste baasil saadud teadmiste põhjal paika panna plaanid edasiseks tegevuseks.

logo leader 2014 est horisontaal varviline