„Päris suur kassi pea“ on sõnademäng, mida teavad paljud Pärispea poolsaare elanikud. Selles kasutatakse nende külade liitsõnalisi nimesid, mille teiseks sõnaosaks on PEA. Nii saadakse Pärispea külast PÄRIS, Suurpea külast SUUR ja Kasispea külast KASSI.

Pärispea poolsaare asustus paikneb rannikul, kuid sisemaa on asustamata. Poolsaar pikkusega üle 12 kilomeetri ja laiusega ligi 4 kilomeetrit asub kahe lahe, läänepoolt Hara ja idapoolt Eru lahe vahel. Poolsaare läänerannas poolsaare kaela kohal on Loksa linn, millest põhjapool on Suurpea küla ning Pärispea küla. Poolsaare kirderannas on Viinistu küla, idarannas Turbuneeme küla ja Kasispea küla. Külasid ühendab kohalik tee, mis algab Loksalt ja loogeldes läbi rannaäärsete külade jõuab sinna tagasi.

Alles mõnikümmend aastat tagasi oli tee Kasispea küla juures eriti käänuline ja selle kohta räägiti isegi legendi, et tee on rajatud kesiku poolt, kes jooksis sinka-vonka ning hiljem hakatigi tema sissetallatud rada mööda käima. Praeguseks on need iseloomulikud kurvid sirgeks tehtud.