Kasispea on põlisküla Pärispea poolsaare alguses. Kasispea küla kõige vanem osa paikneb piki randa nagu rannakülale iseloomulik. Vana külatee kulgeb ranna lähedal, loogeldes talust talusse. Rootsi aja lõpus kulges asustus piki rannaveert, hõlmates kümnekonna talu õued, millest tänaseni on alles Prassi, Junkru, Tamme. Hiljem on vanade talude vaheline ala tihenenud uute kruntidega ja küla on pikenenud põhjasuunas.

Piki randa poolsaare keskele suunduvalt külateelt saavad alguse kõrvalteed. Tsaariaja lõpus lisandus uus vabadikele rajatud asundus sisemaale, mis asub ridakülana keset põlde ja tasast maad.

1881. a toimunud maa mõõtmise ja kruntimiseajal mõõdeti mõisamaadest juurde heina- ja karjamaid ning alustati talude müümist. Talud osteti päriseks, nii vabaneti rendi maksmisest, mõisatööst ja andamitest.

Eesti Vabariigi aegne asundus on paigutatud hajusalt kogu vanema küla vahele tihendades seda tunduvalt. Rannast eemale ehitati uus tee, mille ääres paiknevad asundustalud.

Tänapäevane talukohtade paiknemine on sarnane, kuid vana rannatee ei ole enam läbipääsetav, sest jääb hoonestatud ala sisse. Kasispea küla põhjapoolne rannikuosa on hästi säilinud põlis- ja vabariigi aegsete talukohtade, paarikümne väärtusliku hoone ja väärtusliku miljööga ala.