Toomas Eintrei sündis 9.oktoobril 1851.aastal Harjumaal Kõnnu mõisavallas Kasispea külas Junkru talus. Lapsepõlv möödus tal kodutalus, kus aitas talutöid teha.

EintreiOlles õppinud kodus lugema, kirjutama ja arvutama ning täiendanud ennast 1867.a tööd alustanud Loksa külakoolis koolijuhataja Jakob Janteri juhendamisel, asus J.Eintrei 1870. a õppima Kuuda seminari Läänemaal.

Omandanud vallakooliõpetaja hariduse, tuli ta Käsmu kooliõpetajaks, kus ta oli aastaid ainuke õpetaja. Kohaliku mereasjanduse hoogsamaks arendamiseks otsustasid Käsmu ja ümbruskonna ärksamad mehed 1880ndate aastate alguses, et Käsmu tuleks asutada
merekool.

1.aprillil 1884. a oli T.Eintrei üks 52 merekooli asutajast ja ta valiti hoolekandekomitee kirjatoimetajaks ning palgati juhataja esimeseks abiõpetajaks ülesandega õpetada geograafiat ja vene keelt. Ta oli kaastegev kuni Käsmu merekooli sulgemiseni 1931. aastal, toetades kooli rahaliste annetustega ja korraldades koolipidusid.

T.Eintrei oli ka 1889. a ehitatud Käsmu tuletorni „majakapõletajaks“ nagu Käsmus majakavahti tol ajal kutsuti. Alates 1920. aastast oli ta Käsmu tuletorni juhataja ja seda veel 87aastase mehena.

1863. aastal ehitatud Käsmu kabelis pidas T.Eintrei alates 1872. aaastast köstri ametit.

Korraliku ja tubli töö eest oma erinevates ametites autasustati teda tsaariajal seitsme medaliga.