29. juunil  2018. a  toimus turismiseminar Pärispea Seltsimajas.

Kaisa Linno Ökokullerist rääkis meile turismi arengust, võimalustest ja perspektiividest  Pärispea poolsaarel. Kõlama jäi mõte, millise piirini oleme  valmis taluma turismi ning milline on turismi taluvusepiir keskkonnale, loodusele ja ettevõtlusele. Kaisa tutvustas meile Pärispea poolsaare elanike seas läbi viidud turismialase küsitluse tulemusi.  Ettekande lõpus tõi Kaisa välja järeldused ja soovitused.   Poolsaarte elanike suhtumine turistidesse on üldjuhul positiivne. Hinnatakse rahu, ilusat loodust ning privaatset randa, piirkonna külastatavus erilisi probleeme ei tekita.  Üks soovitus oli arendada koostööd kohalike omavalitsustega. Oluline on  toitlustuse, käsitöö, sadama jms. infrastruktuuri arendus. Tuleks luua turismiedendaja ametikoht. Nõrk koht on liiklus, seda tuleks parandada (bussiliiklus, “kiiruskatsete” piiramine). Mõelda tuleks talvisele turismile. Arendada välja turistlik rannakülaelu tutvustav programm (kalastustavad, toidutegemine, ajalugu). Toimus arutelu.

 

Pärast teoreetilist osa suundusid osalejad matkale loodusesse – tutvuti metsaelu ja pärandmaastikuga – metsa  rajatud heinamaad, mis on nüüd juba kasutusest väljas ja lagunenud. Matkates jõuti välja ka Pärispea poolsaare keskpunkti. Selliste loodusmatkade korraldamine oleks üks võimalus pakkuda nii välis- kui siseturistidele puutumatu loodusega kokkupuudet.