Kasispea küla asub Eru lahe ääres. Vanadel merekaartidel on Eru lahe nimeks Monkviek ja Mungalaht. Lahe lõunaossa suubub Loobu jõgi, mille suudmealal on merepõhi mudane ja seal laiuvad pillirooväljad.

Loosaared

Eru lahe lõunaosas ranna lähedal paikneb kolm Kasispea loosaart: Suurlood, Keskmine lood ja Väikelood. Rohtunud laidude pindala on kokku 2,1 ha. Lisaks on veel kolm nimetut väikeloodu pindalaga 0,2 kuni 0,6 ha.

Väikeloole on võimalik paguvee ajal pääseda jalgsi ja ta asub Kasispea külale kõige lähemal. Saart ümbritsevad kivid ja rand on kruusane ning saare keskosa on rohustunud.

Suurlood asub Kasispeast kõige kaugemal ja seda ümbritseb sügavam meri kui teisi saari. Saarel kasvab üksik mänd ja haavad.

Saartel ja selle ümbruses olevas pilliroos elab ja pesitseb suur arv linde. Eru lahe loodude linnustikku on uuritud juba pikemat aega. Haudelindudest pesitsevad seal hõbekajakad, kühmnokk-luiged, kalakajakad, hahad - kokku on registreeritud 13 linnuliiki.Rändeajal peatuvad loosaarte ja lahe roostiku vahelisel alal kühmnokk-luiged, laululuiged, hallhaned, rabahaned, laukhaned, sinikaelpardid, sookured ja kurvitsad. Lahe soosaarte piirkonnas on nähtud ka merikotka paari.

Eru laht ja loosaarte piirkond on arvatud Euroopa Liidu tähtsusega linnualaks.

Kasispea küla mereäärsetelt teedelt ja õuedelt avanevad ainulaadsed vaated rannamaastikele. Merest lähtuvad külavainud ja looklevad teed. Rand on enamasti kivine ja rannaäärse tiheda roostikuga. Leidub ka rannaniite, kuid need on võsastumas pealetungiva pajuvõsa, kibuvitsa ja pilliroo tõttu.